Mayoristas de Peixe Galego

Somos una empresa situada en Portosin, corazón das Rías Galegas, cunha tradición pesqueira de xeracións.

Contamos cunha consolidada flota de barcos de cerco que descargan diariamente as súas capturas, dende o anoitecer ata o mencer, dando relevancia a este porto a nivel nacional.

En Proporto apostamos pola calidade e honestidade na relación cos clientes. O peixe sométese a estrictos controis, dende a captura ata a súa entrega, cunha coidada clasificación e elaboración

Especializados en peixe azul do cerco traballamos tambén con barcos de arrastre e artes menores.

  Frescos:

 • SARDIÑA

  SARDINA PILCHARDUS

 • ANCHOA

  ENGRAULIDAE

 • XURELO-CHICHARRO

  TRACHURUS TRACHURUS

 • XARDA

  SCOMBER SCOMBRUS

 • CABALÓN

  SCOMBER JAPONICUS

 • BOGA

  BOOPS BOOPS

 • CHOUPA

  SPONDYLIOSOMA CANTHARUS

 • ALISTADO

  SARDA SARDA

 • MELVA

  AUXIS ROCHEI ROCHEI

 • OURIZO

  PARECENTROTUS LIVIDUS

 • POLBO

  OCTOPUS VULGARIS

 • PESCADA

  MERLUCCIUS MERLUCCIUS

 • LIRIO

  MICROMESISTIUS POUTASSOU

 • POLBO CABEZUDO

  ELEDONE CIRRHOSA

 • POTA

  ILLEX COINDETTI

 • FANECA

  TRISOPTERUS LUSCUS

 • CONGRO

  CONGER CONGER

  Elaborados:

 • FILETE DE SARDIÑA

 • FILETE DE XARDA

 • FILETE DE BACALADILLA

 • FILETE DE FLETÁN

 • POTA DO GRAN SOL

 • POTA DO DIA

 • ALAS DE RAIA

  Conxelados:

 • POLBO GALEGO

 • POLBO DE ARXELIA

 • FILETE DE SARDIÑA

 • FILETE DE XARDA

 • SARDIÑA

 • XARDA

 • POTA